BranżeRada nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń obsadziła stanowiska dwóch wiceprezesów spółki. Na stanowisko dyrektora Biura Ekonomiki i Finansów powołano dr Beatę Barszczowską , a Jackowi Szuścikowi powierzono funkcję dyrektora Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska. Na czele zarządu od 22 czerwca stoi Tomasz Cudny. Beata Barszczowska jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, gdzie […]

Nowi wiceprezesi w SRK


Ministerstwo Energii przedstawiło prognozę dla górnictwa do 2030 roku. W 2030 r. polska gospodarka nadal będzie potrzebowała – w zależności od przyjętego scenariusza – od 56,5 do nawet 86 mln ton węgla kamiennego. Program, obejmujący okres do 2030 roku, został przedstawiony podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw bezpieczeństwa socjalnego górników, obradującego w […]

Polska potrzebuje węglaKontra i inne związki, działające w Polskiej Grupy Górniczej, podpisały porozumienie z zarządem spółki w sprawie zmiany wartości jednostkowych posiłków profilaktycznych. Od 1 lipca wartość jednostkowa posiłku dla większości pracowników – tzw. flapsa – będzie wynosiła 18,90 zł. Zarząd PGG poinformował, że  podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych w PGG nie wpłynie […]

Więcej na posiłki w PGG


Tomasz Cudny jest nowym prezesem Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie w roku 1986 uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika. W roku 2008 na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. Tomasz Cudny całą swoją zawodową karierę związał z górnictwem. W latach 1980-1981 pracował fizycznie jako ładowacz […]

Nowy prezes w SRK


Marek Tokarz, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń, wydał oświadczenie, w związku z aresztowaniem wiceprezesa firmy. Publikujemy je poniżej.   OŚWIADCZENIE W związku z zatrzymaniem i aresztowaniem wiceprezesa Zarządu Spółki, którą zarządzam od 2006 roku, pragnę wygłosić następujące oświadczenie: Jako Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ponoszę odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy, a […]

Oświadczenie prezesa SRK