Dyżur w domu. Co się należy pracownikowi?


Pracownikowi, za dyżur pełniony w dniu wolnym od prac, w domu, przysługuje czas wolny w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru.

Pracodawca może zobowiązać zatrudnionego do pełnienia dyżuru, czyli do pozostawania w dyspozycji pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy, w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę. Pracownik nie może go odmówić, jest on bowiem jednym z obowiązków pracowniczych – a pracownik ma obowiązek wykonywać polecenia przełożonych dotyczące pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Wydając pracownikowi polecenie pełnienia dyżuru, pracodawca powinien określić jego czas i miejsce. Dyżur może być pełniony w zakładzie pracy albo w innym wyznaczonym miejscu, w tym w domu pracownika,  w dowolnym dniu tygodnia, także w niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a więc również w sobotę. Forma rekompensaty za dyżur pracowniczy jest zależna od miejsca, gdzie był pełniony i tego, czy pracownik wykonywał faktycznie swoje obowiązki. Za czas dyżuru pełnionego w domu pracownikowi nie przysługuje żadna rekompensata – ani czas wolny, ani wynagrodzenie. Jeśli więc dana osoba pozostawała jedynie w gotowości do pracy i nie podejmowała żadnych obowiązków pracowniczych, nic nie dostanie.

Jeżeli jednak podczas dyżuru domowego świadczona jest praca –  czas przepracowany wlicza się do czasu pracy. Za dodatkowo przepracowane godziny pracownik dostanie wtedy czas wolny lub ekstra wynagrodzenie. Pracodawca może za ten czas wypłacić pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seventeen + five =