Ośrodek Dokumentacji Górniczej powstanie w Zabrzu


Zabrzańskie Muzeum Górnictwa Węglowego podpisało porozumienie z Wyższym Urzędem Górniczym, powołujące w Zabrzu Ośrodek Dokumentacji Górniczej. Będzie zbierał dokumentację obiektów, maszyn i urządzeń, których nie da się ocalić dla przyszłych pokoleń. Docelowo jego siedziba znajdzie się w zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Zamojskiego w Zabrzu, a pracownia digitalizacji – w wyremontowanej siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego, przy ul. 3 Maja.

Zadaniem ośrodka będzie gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentacji, pozyskanej m.in. z likwidowanych zakładów górniczych, prowadzenie szeroko zakrojonych badań i dokumentowanie cennych obiektów poprzemysłowych wraz z ich wyposażeniem i wyrobiskami podziemnymi. Planowane jest stworzenie przez MGW platformy wymiany informacji, dzięki której możliwy będzie dostęp do wybranych dokumentów górniczych i zdigitalizowanych elementów infrastruktury kopalnianej.

Za inicjatywę dziękował Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. – Nie da się budować przyszłości bez poszanowania przeszłości – twierdził. –Obecnie sektor górniczy dynamicznie się rozwija, ale równocześnie część tego dziedzictwa – maszyny, szyby, wyrobiska – na naszych oczach znika. Chcemy ocalić tę pamięć dla przyszłych pokoleń.

Powstanie ośrodka zostanie sfinansowane z trzech już realizowanych przez MGW projektów: rewitalizacji wieży ciśnień, rewitalizacji budynku muzeum oraz digitalizacji i udostępnienia jego zbiorów. Docelowo powstanie platforma internetowa, za pośrednictwem której udostępniane będą wyniki digitalizacji – zeskanowane maszyny, wyrobiska, budynki kopalniane, uzupełnione o opisy dotyczące budowy, pochodzenia czy sposobów użytkowania.

Otwarcie ośrodka przewidziane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fourteen + five =