Płaca minimalna w górę


Płaca minimalna wyniesie  2220 zł, minimalna stawka godzinowa – 14,5 zł. Takie kwoty wynagrodzeń w 2019 r. przewiduje rząd.

Według GUS około 1,5 miliona osób otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego. Płaca minimalna oraz stawka godzinowa wzrosną na mocy rządowego rozporządzenia, bo wcześniej nie udało się uzgodnić tych stawek w ramach Rady Dialogu Społecznego. OPZZ, do którego należy ZZ Kontra, chciało, by wynosiła ona nie mniej niż 2383 zł.

A jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w roku następnym – Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia tych wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września. Projekt tego rozporządzenia trafił do konsultacji.

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto, czyli 1530 zł „na rękę”. Stanowi to 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł. Proponowana na 2019 r. w projekcie rozporządzenia stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2220 zł oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 5,7 proc. oraz relację do prognozowanego na 2019 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,6 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 + 8 =