Emerytura z problemami


Planujesz przejście na emeryturę? Licz się z tym, że zgromadzenie dokumentów niezbędnych do otrzymania świadczenia może zająć nawet kilkanaście miesięcy. Powód? Obniżenie wieku emerytalnego wywołało znaczący wzrost liczby wniosków o wydanie kopii z dokumentacji osobowej i płacowej. Do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w 2017 r. wpłynęło 21,5 tys. wniosków w sprawach dokumentacji pracowniczej.

Resort kultury i dziedzictwa narodowego podkreśla, że z każdym rokiem przybywa akt pracowniczych zabezpieczanych przez Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Zostało ono stworzone w 2004 r. po to, by trafiała do niego dokumentacja pracownicza likwidowanych i upadających firm. Obecnie jest to ponad 30 km akt. Tymczasem ustawodawca nałożył na ubezpieczonych obowiązek dostarczenia akt pracowniczych potwierdzających zarówno okresy zatrudnienia, jak i wysokość zarobków, nie sprawdzając, czy jest to możliwe.To szczególnie dotkliwe dla osób, które obecnie przechodzą na emeryturę.

Eksperci przestrzegają, że kolejka w archiwum w Milanówku po nowym roku może się jeszcze bardziej wydłużyć. Wszystko z powodu zmiany przepisów dotyczących prywatnych archiwów. Tak jak państwowe archiwum w Milanówku, również one zajmują się ochroną dokumentów pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 11–12 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) te prywatne placówki, które obecnie nie mają wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonego przez marszałków poszczególnych województw, muszą go uzyskać. Mają na to czas do 31 grudnia. Jeżeli im się to nie uda w tym terminie, ich działalność zostanie uznana za nielegalną i będą musieli ją zakończyć. Dokumentacja powinna trafić do innego przedsiębiorcy, który przechowuje akta osobowe i płacowe – prywatnego lub państwowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 − 20 =