Nowa ustawa o związkach a informacja o liczbie członków


Organizacje związkowe mają obowiązek składać informację o liczbie swoich członków raz na pół roku, a nie – jak dotychczas – raz na kwartał. Tak wynika z nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Problemem jest jednak brak przepisów przejściowych.

Związki zawodowe mają obowiązek składać informację o liczbie swoich członków do 10 lipca za pierwsze półrocze danego roku (wg stanu na 30 czerwca) i do 10 stycznia następnego roku za drugie półrocze (wg stanu na 31 grudnia). Takie rozwiązanie wprowadziła ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Ale co w tym roku? Gdyby ta nowelizacja nie weszła w życie, związki miałyby obowiązek złożyć informację za ostatni kwartał 2018 r. (do 10 stycznia 2019 r.). Czy należy złożyć informację za ostatni kwartał 2018 r. w oparciu o przepisy sprzed nowelizacji, czy też mają do nich zastosowanie wyłącznie nowe regulacje. Więc czy związki powinny złożyć informację dopiero za pierwsze półrocze 2019 r., a więc do 10 lipca 2019 r., czy też do 10 stycznia 2019 r.?

Wydaje się, że w obecnej sytuacji prawnej pierwszą informację związki powinny złożyć do 10 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. Podlega ona już jednak nowym rygorom prawnym, tj. związki nie powinny wskazywać łącznej liczby wszystkich członków (a więc np. także emerytów i rencistów), tylko liczbę pracowników lub innych osób wykonujących pracę zarobkową, które świadczą ją przez co najmniej sześć miesięcy na rzecz firmy objętej działaniem organizacji. Jednocześnie niezłożenie takiej informacji w terminie będzie powodowało pozbawienie organizacji związkowej uprawnień ustawowych do czasu wykonania tego obowiązku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × 5 =