Bez porozumienia w PGG


Nie ma zgody w PGG. Centrale związkowe są skłonne podpisać porozumienie z zarządem, skracające czas pracy i zmniejszające proporcjonalnie wynagrodzenie, ale chcą być pewne, że ich wyrzeczenia przyniosą zakładany efekt. Obawiają się, że zarząd może wykorzystać to jako przyzwolenie do dalszego obniżania wynagrodzeń i ograniczania zatrudnienia.

Strona społeczna oczekuje, że podpisanie porozumienia zostanie poprzedzone uzgodnieniem i rozpoczęciem wdrażania programu naprawczego w firmie. Zdaniem związkowców tylko takie działania mogą zyskać akceptację załogi. Strona związkowa oczekuje na przedstawienie programu naprawczego do 4 maja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *