Barbórka już w listopadzie


Barbórka w Polskiej Grupie Górniczej zostanie wypłacona wcześniej. Pieniądze trafią na konta pracowników spółki 30 listopada.

Barbórka jest zwykle wypłacana 4 grudnia, ale w tym roku ten termin został przesunięty na 30 listopada. Powód jest… kalendarzowy. 3 i 4 grudnia to dni wolne (sobota i niedziela), dlatego ustalono termin wypłaty tego świadczenia na ostatni dzień listopada.

Barbórka ma kosztować firmę, według nieoficjalnych informacji, ponad 300 mln zł. Spółka zatrudnia ok. 36 tys. pracowników, a wypłata barbórkowa ma wysokość zbliżoną do miesięcznej pensji.

Nagroda z okazji Dnia Górnika zwyczajowo wypłacana była górnikom już przed II wojną światową. 30 listopada 1949 r. Rada Ministrów wydała uchwałę o szczególnych uprawnieniach dla górników. Dało to początek Karcie Górnika, w której znajdują się zapisy o wszystkich składowych górniczego wynagrodzenia, m.in. o nagrodzie z okazji Dnia Górnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *