Rząd ogranicza prawa związkowców


Wiele komisji zakładowych Kontry skarży się na nowe regulacje prawne, dotyczące zasad zarządzania mieniem państwowym. Kontra uważa, że zamiarem rządu było świadome ograniczenie nabytego w procesie prywatyzacji prawa pracowników do współdecydowania o sposobie zarządzania przedsiębiorstwem.

Wprowadzenie nowych wymogów dla kandydatów pracowników na członków rad nadzorczych i zarządów spółek np. w zakresie wykształcenia i postępowania kwalifikacyjnego stanowi nieuzasadnione ograniczenie ustawowego prawa do dokonania swobodnego wyboru przez pracowników, a także naruszenie postanowień „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia”. Ustawy uchwalono w ekspresowym tempie. Teraz w wielu spółkach toczył się spór, czy przedstawiciele pracowników muszą spełniać wymagania określone przez ustawodawcę, np. czy powinni oni posiadać wyższe wykształcenie? Niektórzy związkowcy twierdzili, że niekorzystne dla pracowników przepisy są wynikiem niezamierzonego błędu Sejmu, inni natomiast mówili wprost o polityce rządu zmierzającej do ograniczenia wpływu związków zawodowych na wybór kandydatów na członków rad nadzorczych.

Kontra skierowała stanowisko w tej sprawie do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, a OPZZ wystąpiło także do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego z wnioskiem o poddanie przedmiotowej kwestii pod dyskusję w Radzie Dialogu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 + eighteen =