Ile kosztuje pracownik?


Ile naprawdę kosztuje pracownik pracodawcę? Okazuje się, że wynagrodzenie to zaledwie 60 proc. wydatków. Do pozostałych kosztów zaliczają się między innymi składki na ubezpieczenie społeczne.

Największe obciążenie dla pracodawca stanowi zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę. Poza wypłatą wynagrodzenia netto pracownikowi, pracodawca musi z jego wynagrodzenia brutto potrącić podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Z wynagrodzenia potrącane są składki emerytalne i rentowe, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka zdrowotna. Odejmowane są także składki na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jakie składki do ZUS pokrywa pracodawca? Z „własnej kieszeni” pracodawca musi opłacić między innymi część składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na Fundusz Pracy. Wysokość składek pokrywanych przez pracodawcę wynosi:

składka emerytalna – 9,76 proc.
składka rentowa – 6,5 proc.
składka wypadkowa – 1,8 proc.
składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc.
składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc.
składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,50 proc. (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).
Obecnie  najniższe wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2000 zł brutto. W tym:

składka emerytalna: 2 000 zł  × 9,76 % = 195,20 zł
składka rentowa: 2 000 zł × 6,50 % = 130,00 zł
składka wypadkowa: 2 000 zł × 1,80 % = 36,00 zł
składka na FP: 2 000 zł × 2,45 % = 49,00zł
składka na FGŚP: 2 000 zł × 0,10 % = 2,00 zł
W sumie składki do ZUS finansowane przez pracodawcę wyniosą 412,20 zł, a koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy to 2 412, 20 zł.

Z kolei pracownik finansuje:

składkę emerytalną: 2 000 zł × 9,76 % = 195,20 zł
składka rentowa: 2 000 zł× 1,5 % = 30,00 zł
składka chorobowa: 2 000 zł × 2,45 % = 49,00 zł
składka zdrowotna: 1 725, 80 zł × 9% = 155,32 (liczy się ją od podstawy [2000 zł] pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne).
W sumie składki finansowane przez pracownika wyniosą 429,52 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen − 14 =