Najniższe i najwyższe emerytury na Śląsku


ZUS opublikował dane na temat najniższych i najwyższych emerytur, wypłacanych przez Oddziały ZUS w województwie śląskim.

Oddział ZUS w Chorzowie

Najniższa wysokość wypłacanej emerytury w Oddziale ZUS w Chorzowie wynosi 1,75 zł brutto. Pobiera ją kobieta, która na przestrzeni całego swojego życia udokumentowała jedynie niecały miesiąc pracy na umowę zlecenie jak i niecały miesiąc pobierania stypendium, od którego odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne.  W sprawie nie ustalono kapitału początkowego, co wskazuje na brak okresów zatrudnienia przed  1999r;

Najwyższa wysokość wypłacanej emerytury w  Oddziale  ZUS w Chorzowie wynosi ponad  15 000 zł brutto. Pobiera ją mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 77 lat. Wpływ na wysokość emerytury tego świadczeniobiorcy mają: wysoki kapitał początkowy (w ramach którego ww. posiada udokumentowany okresy  składkowe wynoszące ponad 35 lat oraz okresy nieskładkowe wynoszące ponad 4 lata) oraz bardzo wysokie składki na ubezpieczenie społeczne po 1998r. Łączny staż mężczyzny wynosi ponad 52 lata okresów składkowych i 4 lata okresów nieskładkowych;

Oddział ZUS w Bielsku-Białej:

Najniższa emerytura wynosi 9,45 zł brutto. Pani urodzona w 1955r. nie ma ustalonego kapitału początkowego, pracowała 3 miesiące w 1999r. i ze składek za ten okres ma ustaloną podstawę wymiaru emerytury;

Najwyższa emerytura wynosi ponad 11 000 zł brutto. Pan urodzony  przed 1949r. pobiera emeryturę obliczoną według zreformowanych zasad, ma ponad 55 lat stażu pracy i  wysoką podstawą wymiaru składek;

Oddział ZUS w Częstochowie

Najniższa emerytura wypłacana przez Oddział ZUS w Częstochowie wynosi zaledwie  5,81 zł. Otrzymuje ją kobieta ur. 1954, która na przestrzeni całego swojego życia udokumentowała zaledwie 6 miesięcy i 26 dni okresów składkowych ,w tym 3 miesiące i 24 dni okresów nieskładkowych – po 1998 i nie posiada kapitału początkowego;

Najwyższe świadczenie wypłacane przez Oddział ZUS w Częstochowie w wysokości ponad 10 tys. zł otrzymuje mężczyzna. Na tę wysoką kwotę składa się przede wszystkim długi staż pracy wynoszący ponad 44 lata. Wniosek o emeryturę Pan złożył w wieku  70 lat;

 Oddział ZUS w Sosnowcu

 Najniższa emerytura w Oddziale ZUS w Sosnowcu wypłacana jest w kwocie 7,10 zł- ubezpieczona ur. w 1955roku nie przedłożyła żadnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić przebieg zatrudnienia do 31.12.1998r. Na podstawie zapisów na indywidualnym koncie (składki z tytułu zatrudnienie na umowę zlecenie) ustaliliśmy wysokość emerytury od 21.10.2015r. w kwocie 7,05 zł po waloryzacjach obecnie wypłacamy 7,10 zł. Świadczenie przekazywane jest na adres domowy;

Najwyższa emerytura jest wypłacana jako  emerytura dla kontynuujących zatrudnienie.  Pan  przeszedł na emeryturę w wieku 69 lat. Kwota świadczenia 9101,14zł brutto;

Oddział ZUS w Zabrzu

 najniższa emerytura – 1,08zł netto-świadczenie otrzymuje kobieta urodzona w 1952 roku, która nie posiada okresów ubezpieczenia przed 1 stycznia 1999r. Oddział nie ustalił wartości kapitału początkowego, ponieważ kobieta nie pracowała przed 1 stycznia 1999 roku.

Na indywidualnym koncie emertytalnym odnotowano jedynie krótki okres opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (tj. od lutego do lipca 2007 r.). Do dnia przyznania emerytury powszechnej tj. do 1 marca 2006 r., kobieta nie podjęła zatrudnienia oraz nie miała opłacanych składek na ubezpieczenia społecznej przez PUP, MOPR.

najwyższa emerytura – 13083,30zł brutto-świadczenie otrzymuje mężczyzna urodzony w 1938 roku. 1 stycznia 2013 r. Oddział przyznał emeryturę dla urodzonych przed 1949 rokiem i kontynuujących ubezpieczenie. (symbol świadczenia ENK).Mężczyzna udokumentował ponad 56 letni okres podlegania ubezpieczeniom społecznym. Ustalona wysokość emerytury wynika z wartości kapitału początkowego, który został ustalony na dzień 1 stycznia 1999 r.  oraz wartości zgromadzonych składek na indywidulanym koncie emerytalnym z uwzględnieniem waloryzacji. Mężczyzna posiada dużą wartość kapitału początkowego i odprowadzonych składek. Z tytułu osiągniętego wieku mężczyzna uzyskał także uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego.

Oddział ZUS w Rybniku

Podobnie jak to miało miejsce w innych Oddziałach najniższe emerytury wynoszą kilkadziesiąt groszy. Najniższa wypłacana przez Oddział emerytura – dla kobiety ur. w 1954 r. wynosi 0.10 groszy. Pani nie ma ustalonego kapitału początkowego ponieważ nie udowodniła żadnych okresów składkowych przed 1999 r. Podlegała obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności gospodarczej – okres rejestracji od 2010 r. do 2016 r. Przebieg ubezpieczenia za okres opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi jedynie cztery dni (składki opłacone za okres od 1 marca 2010 r. do 4.marca 2010 r.)

Najwyższa emerytura wypłacana przez Oddział dla mężczyzny ur. w 1942 r. wynosi ponad 8000 zł (kwota brutto). Na wymiar emerytury decydujący wpływ miały wysokie składki odprowadzane do ZUS oraz długi staż pracy – łącznie z okresami nieskładkowymi ponad 51 lat. Na przestrzeni całego życia praca wykonywana w resorcie służby zdrowia oraz równocześnie w szkolnictwie wyższym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 + 7 =