PIP planuje 72 tysiące kontroli


Państwowa Inspekcja Pracy planuje 72 tys. kontroli w 2018 roku. Pod lupę zostaną wzięte przede wszystkim umowy cywilnoprawne, terminowe oraz wypłata minimalnego wynagrodzenia. 

 Inspekcja zamierza:
  • ocenić prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwach budowlanych, w branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz w agencjach ochrony osób i mienia,
  • przeanalizować umowy zawierane na czas określony pod kątem przestrzegania przepisów znowelizowanych w 2016 roku,
  • przeanalizować umowy o pracę zawierane u wykonawców lub podwykonawców zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane,
  • zająć się problematyką outsourcingu pracowniczego,
  • sprawdzi legalność zatrudnienia w wytypowanych podmiotach z branż, w których w poprzednich latach najczęściej stwierdzano nieprawidłowości,
  • sprawdzi przedsiębiorców powierzających pracę sezonowo, zwłaszcza w placówkach handlowych, punktach gastronomicznych i podmiotach świadczących usługi hotelarskie oraz w niewielkich firmach usługowych w małych miejscowościach.

W ramach kontynuowania działań z 2017 roku Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolowała wypłacanie wynagrodzeń w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilnoprawnych oraz oceni przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacji, w zakładach górniczych i firmach świadczących usługi górnicze oraz placówkach handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

nineteen − 15 =