Jak obniżyć podatek za 2017 rok?


Podatnicy, którzy w 2017 roku wsparli organizacje charytatywne, mogą obniżyć kwotę podatku wykazywaną w PIT . Mogą to też zrobić np. dawcy krwi. Nie każda darowizna podlega jednak odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Część kwoty przekazanej m.in. na cele charytatywne tytułem darowizny można odliczyć od dochodu w rozlicznym zeznaniu PIT. Zmniejszenie podstawy opodatkowania o tę kwotę pozwala ostatecznie zaoszczędzić na kwocie odprowadzonego podatku. Skorzystać z tej preferencji mogą podatnicy, opodatkowani według skali podatkowej, odliczając część darowizny od dochodu, a także ryczałtowcy, poprzez odliczenie jej od przychodu.

 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje na rodzaje darowizny, jakie podatnik może odliczyć. Chodzi m.in. o wsparcie organizacji pozarządowych, a także podmiotów realizujących cele kultu religijnego czy krwiodawstwa. W tym ostatnim przypadku, odliczeniu podlega ekwiwalent pieniężny za pobraną krew lub jej składniki.

Darowiznę trzeba udokumentować. Podatnik powinien posiadać dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy. W przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Gdy podatnik oddawał krew lub osocze, powinien posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Nie można odliczyć darowizny, którą już wcześniej zaliczyliśmy do kosztów uzyskania przychodów lub tej, której równowartość została nam zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eleven + four =