Opieka nad dzieckiem na godziny


Każdy pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14. Od dwóch lat można z niego skorzystać na godziny. Z tego rodzaju zwolnienia na dziecko zostali wyłączeni nauczyciele.

Zwolnienie od pracy z tytułu wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do lat 14 przysługuje pracownikowi; może być nim biologiczny rodzic dziecka, jak też adopcyjny czy opiekun prawny. Nie ma też znaczenia status współmałżonka. Jeśli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z wymienionego uprawnienia może skorzystać jedno z nich. Mogą się również tym uprawnieniem podzielić.

Od 2 stycznia 2016 r. zwolnienie na dziecko do lat 14 pracownicy mogą wykorzystać w dniach albo w godzinach, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania tego wolnego od pracy w wymiarze dni lub godzin decyduje pracownik w pierwszym wniosku złożonym w danym roku kalendarzowym, ze skutkiem na cały ten rok. W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy zwolnienie godzinowe ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy. Przy czym niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Zwolnienie to, bez względu na liczbę posiadanych dzieci, wynosi 2 dni albo 16 godzin. Przy czym pracownik może skorzystać z tego zwolnienia do czasu ukończenia 14 lat przez najmłodsze z dzieci.

Przy wykorzystaniu zwolnienia od pracy w dniach pracownik ma dwa dni wolne, bez względu na to, po ile godzin pracy w danym dniu miał zaplanowane w rozkładzie czasu pracy. W zależności od systemu czasu pracy, w jakim jest zatrudniony pracownik, jeden dzień wolnego może przypadać na dzień pracy 8-godzinnej, 12-godzinnej, 16-godzinnej czy nawet 24-godzinnej. Dni wolne od pracy na opiekę nad dzieckiem udzielane są na wniosek pracownika, w którym wskazuje on termin wykorzystania tego wolnego.

W latach 2016-2017 nauczyciele, tak samo jak pracownicy świadczący pracę na podstawie stosunku pracy, mogli korzystać ze zwolnienia na dziecko do lat 14 w dniach albo w godzinach. Od 1 stycznia 2018 r. kwestia tego zwolnienia została odrębnie uregulowana. Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z wymienionego uprawnienia może korzystać jedno z nich.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 + sixteen =