Branże


Trwa spór w Adient Seating Poland w Siemianowicach.  Komisja Międzyzakładowa Związku Zawodowego Kontra działająca w zakładzie domaga się ponownego rozpatrzenia sytuacji, związanej z  przewodniczącym koła w  firmie, Dawidem Piątkiem. W ostatnich dniach do zarządu trafiło kolejne pismo w tej sprawie. „Uważamy, że został  zwolniony z pracy pochopnie, bezpodstawnie i bezprawnie; […]

Kontra pisze do zarządu Adient Seating


Aktualnym problemom w branży górniczej i energetycznej, sytuacji poszczególnych zakładów i planom rozwoju obu branż poświęcone było spotkanie sekcji górnictwa i energetyki Związku Zawodowego Kontra. O aktualnej sytuacji prawnej, nowych przepisach i obostrzeniach związanych z ekologią i klimatem mówił gość spotkania, Krzysztof Kozik, poseł na Sejm z ramienia Prawa i […]

Kontra o problemach górnictwa i energetyki


Kontra i inne związki zawodowe działające w Nitro-Chemie wystosowały list protestacyjny przeciwko publikacjom medialnym, które ukazywały firmę w złym świetle. Chodzi o nieprawidłowości przy składowaniu substancji chemicznych. W skrócie chodzi o to, że firma zlecała utylizację i, składowanie odpadó, a wykonawca nierzetelnie wywiązywał się z umowy. Publikujemy w całości list […]

Protest związków przeciwko nierzetelnym mediomOświadczamy, iż nieprawdziwe są informacje podane w treści artykułu „Pracownicy bez etatów w Orlen Transport, który został opublikowany na stronie www.zzkontra.pl w dniu 14 czerwca 2023 r o tym, iż Orlen Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wymusza na zainteresowanych pracą w Spółce zakładanie jednoosobowych firm, które zastępują […]

SprostowaniePowstała nowa komisja Związku Zawodowego Kontra w firmie Adient Seating Poland w Siemianowicach. Komisja wchodzi w skład Komisji Międzyzakładowej, która działa od lat z dużymi sukcesami w Gliwicach w Związek Zawodowy Kontra Adler Polska. Tylko w tym roku  udało się tam wywalczyć podwyżki rzędu 16%. Przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Kontry jest […]

Powstała Kontra w Adient w Siemianowicach