Roczne archiwa: R


10-tysięczne rekompensaty dla górniczych emerytów i rencistów za utracone prawo do bezpłatnego węgla są obecnie uruchamiane i przygotowywane do wypłaty. Taką informację podał w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.  Wiceszef resortu energii powtórzył, że w czerwcu przyszłego roku górnicze spółki przeanalizują możliwość rekompensat także dla ok. 12-tysięcznej grupy emerytów górniczych, którzy nie […]

Rekompensaty jeszcze w tym roku


Państwowa Inspekcja Pracy planuje 72 tys. kontroli w 2018 roku. Pod lupę zostaną wzięte przede wszystkim umowy cywilnoprawne, terminowe oraz wypłata minimalnego wynagrodzenia.   Inspekcja zamierza: ocenić prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwach budowlanych, w branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz w agencjach ochrony osób i mienia, przeanalizować umowy zawierane na czas określony […]

PIP planuje 72 tysiące kontroli


ZUS opublikował dane na temat najniższych i najwyższych emerytur, wypłacanych przez Oddziały ZUS w województwie śląskim. Oddział ZUS w Chorzowie Najniższa wysokość wypłacanej emerytury w Oddziale ZUS w Chorzowie wynosi 1,75 zł brutto. Pobiera ją kobieta, która na przestrzeni całego swojego życia udokumentowała jedynie niecały miesiąc pracy na umowę zlecenie […]

Najniższe i najwyższe emerytury na Śląsku
Pracowników niepełnosprawnych obowiązują inne normy czasu pracy niż ogół zatrudnionych. Wymiar czasu pracy tej grupy zatrudnionych oblicza się na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przyjmując w miejsce norm kodeksowych normy czasu pracy obowiązujące niepełnosprawnych. Ustalając wymiar czasu pracy dla osób, które legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, stosuje się niższe normy […]

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną?