Archiwa miesięczne: Czerwiec R


 Jeżeli pracujesz w trakcie zwolnienia lekarskiego i wykryje to kontrola firmy lub ZUS, grozą ci poważne konsekwencje finansowe. Każdy ubezpieczony pracownik, który jest niezdolny do pracy i przebywa na zwolnieniu lekarskim ma prawo do zasiłku (lub wynagrodzenia) chorobowego, albo do świadczenia rehabilitacyjnego.  W ten sposób ustawodawca stworzył pracownikowi warunki do […]

Chorobowe – co robić, by nie stracić zasiłku?


Ministerstwo Energii przedstawiło prognozę dla górnictwa do 2030 roku. W 2030 r. polska gospodarka nadal będzie potrzebowała – w zależności od przyjętego scenariusza – od 56,5 do nawet 86 mln ton węgla kamiennego. Program, obejmujący okres do 2030 roku, został przedstawiony podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw bezpieczeństwa socjalnego górników, obradującego w […]

Polska potrzebuje węgla


238 659 822 dni Polacy przebywali łącznie na zwolnieniach lekarskich w 2016 roku. To o ponad 119 tys. dni więcej niż w roku 2015.  Polacy najczęściej korzystali ze zwolnień, związanych z ciążą. Łączna liczba dni, podczas których kobiety przebywały na chorobowym. Równie często korzystaliśmy ze zwolnień z powodu chorób układu kostno-stawowego – były […]

W pracy chorujemy na potęgęKontra i inne związki, działające w Polskiej Grupy Górniczej, podpisały porozumienie z zarządem spółki w sprawie zmiany wartości jednostkowych posiłków profilaktycznych. Od 1 lipca wartość jednostkowa posiłku dla większości pracowników – tzw. flapsa – będzie wynosiła 18,90 zł. Zarząd PGG poinformował, że  podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych w PGG nie wpłynie […]

Więcej na posiłki w PGG


Tomasz Cudny jest nowym prezesem Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie w roku 1986 uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika. W roku 2008 na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. Tomasz Cudny całą swoją zawodową karierę związał z górnictwem. W latach 1980-1981 pracował fizycznie jako ładowacz […]

Nowy prezes w SRK


  Zapewnienie wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów należy do obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Natomiast w przypadku pracowników zatrudnionych stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić im, oprócz wody, również inne napoje. Takie regulacje zawiera rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kodeks […]

Komu przysługują napoje w upalne dni w pracy?