Archiwum roku: RKontra i inne związki, działające w Polskiej Grupie Górniczej, domagają się rekompensaty za spadek siły nabywczej pieniądza w wysokości 7, 8% a także z powodu wzrostu sprzedaży węgla i jego wartości. Związkowcy chcą zakończenia 2021 roku ze średnim wynagrodzeniem, uwzględniającym inflację na poziomie 7,8% w PGG, a także ustalenia wskaźnika […]

Wyższa inflacja, wyższe wynagrodzenia


Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej chcą podwyżek. Skierowali w środę pismo do zarządu spółki z żądaniami płacowymi. W piśmie przedstawiciele pięciu największych organizacji związkowych przedstawili swoje postulaty. To wypłata rekompensat za cztery ostatnie miesiące w związku ze zwiększonym wysiłkiem załóg górniczych PGG, aby dostarczyć do odbiorców dodatkowe ilości węgla wydobywanego […]

W PGG chcą podwyżekOd 1 stycznia miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 3010 zł brutto. Podwyżka ta pociąga za sobą wzrost innych świadczeń ze stosunku pracy, które są zależne od krajowego minimalnego wynagrodzenia. W górę poszybuje też minimalna stawka godzinowa ze zleceń – z 18,30 zł do 19,70 zł. W 2022 r. […]

Wyższa płaca brutto, więcej za godzinę4702,66 zł – tyle w październiku 2020 r. wyniosła mediana wynagrodzeń w Polsce. Oznacza to, że rok temu dokładnie połowa pracowników w Polsce (w zakładach pracy zatrudniających przynajmniej dziesięć osób) zarabiała mniej, a połowa więcej niż ta kwota. Mediana wynagrodzeń była o niemal 20 proc. niższa od średniego wynagrodzenia w […]

Kto zawyża średnią płacę krajową?