Większy limit świadczeń socjalnych bez podatku


W 2018 roku limit świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwolnionych z podatku, uległ podwyższeniu. Do końca 2017 roku było to 380 zł rocznie. W myśl nowych przepisów od 1 styczni 2018 roku limit ten zwiększono do kwoty 1000 zł w skali roku. Wzrosła również kwota zwolniona w przypadku dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży. Do końca 2017 roku było to 760 zł, a obecnie jest 2000 zł. W efekcie przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się utworzyć w swoim zakładzie pracy ZFŚS mają szansę przekazać wyższe kwoty swoim pracownikom bez odprowadzania za nich podatku. Bez zmian pozostał natomiast przepis zwalniający z ZUS świadczenia wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenia finansowane z ZFŚS, czy to rzeczowe, czy finansowe nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Bez względu na to, jakie świadczenie socjalne dostaje pracownik, jest ono zwolnione ze składek ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *