Jakie umowy o pracę w 2019 roku?


Jakie umowy o pracę będą obowiązywały w 2019 roku? Po zmianach w Kodeksie pracy sprzed 2 lat pozostały  tylko trzy rodzaje umów – umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony.
Umowa na czas nieokreślony najbardziej trwale wiąże obie strony. Od pozostałych umów odróżnia ją zwłaszcza silna ochrona przed wypowiedzeniem, pracodawca musi bowiem uzasadnić powód wręczenia wypowiedzenia pracownikowi. Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W umowach na czas określony od 2016 roku obowiązuje zasada „3 i 33”. Oznacza to, że pracodawca może zawrzeć z jednym pracownikiem tylko trzy umowy na czas określony , a maksymalny okres zatrudnienia terminowego u jednego pracodawcy wynosi 33 miesiące, bez doliczania okresu próbnego, a więc w sumie 36 miesięcy. W przypadku przekroczenia tych terminów umowy na czas określony ulegają automatycznie przekształceniu w umowy na czas nieokreślony.

Umowę o pracę na czas nieokreślony i określony może – ale nie musi – poprzedzać umowa na okres próbny. Nie może on przekraczać 3 miesięcy, ale może trwać krócej – nie ma w przepisach wskazanego minimalnego okresu, na jaki można zawrzeć próbną umowę. Kodeks zakazuje natomiast ponawiania takich umów z jednym pracownikiem przez tego samego pracodawcę. Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba że uległa wcześniejszemu wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia lub rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. Okres wypowiedzenia umowy jest zależny od czasu, na jaki została zawarta. Wynosi 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *