Związkowcy z Nitro-Chemu proszą o wsparcie


Kontra i inne związki, działające w bydgoskim Nitro-Chemie, wystosowały list z prośbą o poparcie do związków, działających w spółkach należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

Koleżanki i Koledzy Związkowcy,

Zwracamy się do Was z prośbą o pisemne poparcie oraz przyłączenie się do naszych działań w celu zablokowania tzw. „umowy prowizyjnej” stworzonej przez PGZ. Związki Zawodowe działające w Zakładach Chemicznych „Nitro-Chem” S.A.  w Bydgoszczy z wielkim niepokojem i zażenowaniem obserwują działania PGZ  w zakresie obciążenia spółek grupy kapitałowej tzw. umową prowizyjną. Kierownictwo PGZ przedstawiło Związkom Zawodowym umowę, niestety w ocenie Związków Zawodowych Nitro–Chem”u umowa ta ma charakter bezprawnego haraczu obciążającego Spółki i nie ma nic wspólnego   z zasadami współpracy i partnerskich relacji między stronami. Zawarcie takiej umowy jest niekorzystne dla spółek praktycznie pod każdym możliwym aspektem.

Umowa prowizyjna, jak sama nazwa wskazuje, jest umową dotyczącą prowizji, a co za tym idzie jest formą umowy handlowej. Jak wynika z kodeksu prawa handlowego, umowy tego typu powinny zawierać szczegóły i jasno sprecyzowane zakresy usług  i opłaty za nie.    Reasumując, działania PGZ w ocenie Związków Zawodowych znacząco zaburzają, wręcz niszczą relacje biznesowe oparte na wolnorynkowej gospodarce, w której realiach działają spółki zrzeszone w PGZ. Narzucanie tak wysokich, niczym nie uzasadnionych kosztów na spółki podległe, zamiast im pomagać doprowadzą je do upadku. Biorąc pod uwagę działania PGZ Związki Zawodowe Zakładów Chemicznych „Nitro – Chem” S. A. rozpoczęły akcję protestacyjną w Zakładach Chemicznych „NITRO-CHEM”S.A. w Bydgoszczy. Jesteśmy przeciwni wprowadzeniu tak sformułowanych umów prowizyjnych przez PGZ! Chodzi między innymi o 5% od przychodu.

W obecnym temacie wysłaliśmy również pisma do Ministra Obrony Narodowej, Pana Mariusza Błaszczaka oraz Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego oraz central związkowych oraz sekcji „zbrojeniówki”.  Będzie to miało z pewnością szersze odbicie na relacjach na wyższym szczeblu. Związki Zawodowe wiele razy dowodziły, że dobro firmy, żywotne interesy polskiego przemysłu obronnego, narodowa niezależność obronna są dla nas priorytetami. Wierzymy w to, że są to również priorytety rządzących, stąd nasz apel o interwencję i zahamowanie szkodliwych działań. Wierzymy w pronarodowy kierunek działań Rządu RP i to, byśmy nie musieli uciekać się do radykalnych działań w obronie Spółek. Wierzymy również, iż Związki Zawodowe działające w innych spółkach Grupy PGZ są tak samo poruszone obecną sytuacją i że wesprą nas w dalszych działaniach na rzecz wspólnego dobra. Jeszcze raz prosimy wszystkich o pisemne poparcie dla naszych działań.

Ze Związkowym pozdrowieniem Związki Zawodowe działające w Zakładach Chemicznych „Nitro-Chem” S.A w Bydgoszczy

 

ZZ „Kontra”, 

 

NSZZ „Solidarność”, 

 

NSZZ Prac.Zakł.Chem.NITRO-CHEM” S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *