Kontra podjęła uchwałę w sprawie niskiej emisji


Podczas Walnego Zebrania Związku Zawodowego Kontra delegaci podjęli uchwałę, która ma trafić do najważniejszych osób w państwie, a także uczestników Szczytu Klimatycznego COP24, który odbywa się w Katowicach. Chcemy tym samym wesprzeć modernizację polskiej energetyki i przyczynić się do poprawy jakości powietrza w całej Polsce, a przede wszystkim na Śląsku.

Treść Uchwały: Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Kontra rekomenduje Rządowi RP działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Walne Zebranie wnioskuje o podjęcie działań, mających na celu wzmocnienie wsparcia przyłączania domów jednorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej do systemu sieci ciepłowniczych. Walne Zebranie wnioskuje również, by w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” włączyć dofinansowanie do przyłączy oraz wymienników ciepła w domach jednorodzinnych, umożliwiających przyłączanie ich do sieci ciepłowniczych. Wnioskujemy też o rozważenie przygotowania mechanizmów wsparcia do rozwoju sieci ciepłowniczych, będących własnością firm państwowych, prywatnych i komunalnych, które wyeliminują nie ekologiczne źródła ciepła w domach jednorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *