Będą podwyżki dla nauczycieli. Tylko jakie?


Rząd rozmawia ze związkami zawodowymi na temat podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Kolejne spotkanie w czwartek w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Rozmowy dotyczą  m.in. projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Pod koniec grudnia minister edukacji skierowała do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r. Zgodnie z nim płace zasadnicze nauczycieli wzrosną w 2019 r., zależnie od stopnia awansu zawodowego, od 121 do 166 zł brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *