Czwarta tura rozmów przy oświatowym Okrągłym stole


Za nami czwarta tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym. Udział w nich wzięła przewodnicząca sekcji oświaty ZZ „Kontra” – Iwona Skowron. Rozmowy toczyły się w poniedziałek, 17 czerwca br. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 


Wypracowane zmiany, nad którymi trwają prace obejmują:
– wzmocnienie systemu nagród dla nauczycieli;
– wprowadzenie nowych funkcji i dodatków funkcyjnych;
– nowe podejście do jakości pracy nauczyciela (każdy powinien być dobry);
– nowy awans zawodowy;
– system doradztwa i doskonalenia zawodowego (powrót do modelu Centralnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli);
– świadome posługiwanie się nauczyciela podstawą programową;
– doskonalenie i wspomaganie pracy dyrektora;
– wzmocnienie pozycji kuratora oświaty, CKE, OKE;
– rolę Instytutu Badań Edukacyjnych, dostarczającego rekomendacji MEN na podstawie badań
krajowych i zagranicznych;
ponadto w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli:
– nauczycieli będą mogły kształcić wyłącznie uczelnie spełniające warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym;
– w Polskiej Komisji Akredytacyjnej powstanie odrębny zespół, który będzie oceniał jakość kształcenia nauczycieli w uczelniach;
– w większym niż dotychczas stopniu – kształcenie teoretyczne będzie realizowane na podstawie doświadczeń praktyki szkolnej;
– kształcenie nauczyciela zawsze będzie obejmować 5-letni cykl;
– odrębnie zostaną określone standardy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji;
– MEN czyni starania, aby również studia podyplomowe dla nauczycieli mogły być prowadzone tylko przez uczelnie kształcące nauczycieli;
– przyjęto nowe rozwiązania dotyczące organizacji doradztwa metodycznego.
Obrady plenarne miały charakter roboczy i koncentrowały się wokół dyskusji o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji oraz jakości edukacji i nowoczesnej szkole.
Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że kolejny duży obszar to realizacja porozumienia zawartego przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, które dotyczy m.in. podwyżek dla nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podkreślił, że „szkoła nie potrzebuje kolejnej rewolucji; mamy kontynuować tę zmianę, która się dokonała, dokonać minimalnej korekty, gdy jest to potrzebne”.
Ponadto uczestnicy spotkania zwrócili uwagę  m. in. na zagadnienia:
– dodatku do wynagrodzenia nauczyciela zależnego od kosztów utrzymania na danym obszarze;
– opracowania nowego systemu oceny pracy szkół;
– podążania szkoły za epoką cyfrową, ewolucja kulturową, klimatyczną i ekologiczną;
– podkreślenia wychowawczej roli nauczyciela;
– badania, profilaktyki oraz leczenia stresu i agresji u uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *