Kontra pisze do premiera


Marek Klucewicz, przewodniczący ZZ Kontra, wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuje w nim za obronę polskiego górnictwa, energetyki i przemysłu ciężkiego na forum Unii Europejskiej.

LIST OTWARTY DO PREZESA RADY MINISTRÓW PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO.
Szanowny panie Premierze, Związek Zawodowy KONTRA z siedzibą w Zabrzu a przede wszystkim Sekcja Górnictwa i Energetyki ZZ KONTRA składa Panu ogromne podziękowanie za heroiczną i stanowczą obronę Polskiego górnictwa, energetyki i szeroko rozumianego przemysłu ciężkiego, w związku z zablokowaniem na ostatnim szczycie Unii Europejskiej w Brukseli rozporządzenia klimatycznego, które miało być początkiem szybkiej dekarbonizacji Europy.
Nasz związek uważa, że w Polsce konieczne jest prowadzenie bardzo rozsądnej polityki energetycznej, opartej na innowacjach i modernizacjach przemysłu górniczego, energetycznego i pozostałych energochłonnych gałęzi przemysłu. Trzeba zaplanowanych precyzyjnie i przewidywalnych na kolejne dziesięciolecia działań, z uwzględnieniem ekologii oraz ochrony miejsc pracy, które gwarantują nam wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo oraz niezależność energetyczną.
Jesteśmy pełni optymizmu, gdy patrzymy na prawą stronę polskiej sceny politycznej, która otwartym tekstem stawia na korzystanie z naszych zasobów naturalnych, dzięki którym możemy być niezależni i samodzielni. Cieszą nas wypowiedzi posłów i profesorów, którzy lobbują za wydobywaniem węgla do granic opłacalności, a złoże bardzo głębokie, nieopłacalne w tradycyjnym wydobyciu, chcą eksploatować poprzez zgazowanie węgla. Uważamy, że trzeba jak najszybciej wdrażać metodę pozyskiwania z CO2 gazu syntetycznego, który można magazynować a następnie w godzinach szczytu energetycznego spalać w elektrowniach i elektrociepłowniach. Polska jest krajem wielkich możliwości, trzeba tylko dobrej woli, konkretnych decyzji i wytrwałości w dążeniu do nowoczesnego rozwoju.
Zdajemy sobie sprawę, że decyzje podejmowane bez namysłu, a tak uczyniła była premier RP Ewa Kopacz w 2014 r. w Brukseli, skutkują drastycznym wzrostem ceny emisji CO2, co prowadzi do wysokich cen za polską energię elektryczną.
Jeszcze raz gratulujemy Panu Premierowi postawy, którą oceniamy jako obronę naszych miejsc pracy w przemyśle opartym o Polski węgiel, którego mamy pod dostatkiem na Górnym Śląsku, Zachodniej Małopolsce i Lubelszczyźnie. Deklarujemy, że będziemy wspierać każde Pańskie działanie w interesie polskiego przemysłu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *