Pracownik na wakacjach


Co zrobić, gdy na wniosek pracodawcy musimy przerwać wakacje i natychmiast wracać do firmy? Czy pracodawca rzeczywiście może odwołać pracownika z urlopu? Co z kosztami, które zostały poniesione w związku z zaplanowanymi wakacjami?

 W Kodeksie pracy stoi, iż pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Może on być na wniosek pracownika podzielony, ale w takim przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlop wypoczynkowy ma umożliwić pracownikowi zregenerowanie sił fizycznych i psychicznych po całym roku pracy. Urlop pracownika przynosi również korzyści dla pracodawcy, bowiem wypoczęty pracownik to pracownik szczęśliwy i bardziej efektywny.

Czy w takim razie pracodawca ma możliwość odwołania pracownika z urlopu? Może, ale w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Powyższe uprawnienie, mocno ingerujące w prawa pracownik,a powinno być wykorzystywane wyłącznie kiedy to jego powrót do pracy jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego toku procesu pracy. Może się tak stać np. gdy pracownik posiada specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do usunięcia poważnej awarii, przy czym okoliczności muszą te być nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Gdyby pracodawca przed rozpoczęciem urlopu wiedział, że pracownik będzie potrzebny w zakładzie pracy, nie powinien był wyrazić zgody na korzystanie z urlopu, bądź go przesunąć.

Co z kosztami? Również tę kwestię uregulował ustawodawca. Zgodnie bowiem z treścią art. 167 ust. 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Zwrotowi nie będą podlegały zatem wszystkie poniesione przez pracownika koszty, lecz tylko te bezpośrednie. Co należy przez to rozumieć? Przyjmuje się, że chodzi o tego typu koszty, których pracownik by nie poniósł, gdyby go z urlopu nie odwołano. Zwrotowi podlegać powinny np. wydatkowane przez pracownika pieniądze na wycieczkę, koszty hotelu czy dojazdu do miejsca wypoczynku (m.in. bilety lotnicze, bilety kolejowe czy koszty paliwa).

 

Wysokość poniesionych kosztów powinien udowodnić pracownik. Może to uczynić m.in. za pomocą potwierdzenia realizacji przelewu czy załączając kopię biletów lotniczych. Ogólnie może tego dokonać za pomocą wszelkich środków dowodowych.

Na podstawie www.gazetaprawna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *