Płaca minimalna ostro w górę


We wrześniu znowelizowany został kodeks pracy. Zmiany dotyczą m. in. dyskryminacji, uprawnień rodzicielskich, mobbingu, świadectw pracy i przedawnienia roszczeń. W tle zmian jest też zapowiedź podwyżki minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2020 roku ma wynosić 2600 zł, a od 1 stycznia 2024 roku 4000 zł.

Obowiązek określenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika z Konstytucji RP. Państwo jest zobligowane do sprecyzowania kwoty płacy minimalnej poprzez ustawę. To, na jakim poziomie legislator określi ostatecznie wysokość minimalnego wynagrodzenia, zależy od wielu czynników, m. in. od sytuacji społecznej czy rozwoju ekonomicznego kraju. Płaca minimalna jest niezależna od poziomu kwalifikacji czy stażu pracy pracownika.

Pensja minimalna ma gwarantować pracownikowi pewien najniższy poziom miesięcznych zarobków, które pozwalają za zaspokojenie podstawowych potrzeb życia codziennego i poniesienie w zasadzie tylko niezbędnych wydatków.  Rzadko pozwala zaspokoić wszystkie zwyczajne potrzeby życia codziennego.
W 2019 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia została ukształtowana na poziomie 2250 zł miesięcznie, o  o 150 zł więcej niż w roku 2018. Wysokość płacy minimalnej jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Od 2003 roku płaca minimalna wzrosła o ponad 280 proc. Na 2020 rok rządowa propozycja wynosiła  2450 zł, ostatecznie ustalono, że będzie to 2600 zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *