Wzrost płac a zatrudnienie. Czy pracownicy pójdą na bruk?


Silny wzrost płacy minimalnej skutkować będzie w 2024 r. niższym zatrudnieniem w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób, w porównaniu ze scenariuszem, w którym obecne tempo wzrostu płacy minimalnej zostałoby zachowane – prognozują analitycy Credit Agricole.
Na podstawie przeprowadzonej przez nich symulacji można wnioskować, że silny wzrost płacy minimalnej w kolejnych latach spowoduje, że poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się w 2024 r. na poziomie o 3,5 proc. niższym (ok. 200 tys. pracowników mniej) niż w alternatywnym scenariuszu, w którym płaca minimalna rosłaby w takim samym tempie jak w 2019 r. – napisali w raporcie. Ale zaraz potem dodali, że ten szacunek obarczony jest niepewnością. „Z jednej strony negatywny wpływ na zatrudnienie może być silniejszy niż zakładamy ze względu na szybkie – na tle historycznym – tempo podwyżek płacy minimalnej. Z drugiej strony, reakcja przedsiębiorców na wzrost minimalnych stawek nie musi ograniczać się wyłącznie do redukcji zatrudnienia. Firmy mają również inne sposoby rekompensowania wyższych kosztów pracy, co ogranicza negatywny wpływ podwyżki płacy minimalnej” – dodali.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *