Kontra chce wyższych płac w oświacie


Osiem związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty na terenie Dąbrowy Górniczej, a w tym  MKZZ „Kontra”, spotkało się dziś z zastępcą prezydenta miasta Bożeną Borowiec. Związkowcy chcą wyższych wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty.   

Jednostkę Samorządu Terytorialnego jako organu prowadzącego szkoły, przedszkola i placówki oświatowe gminy Dąbrowa Górnicza, reprezentowały również Naczelnik Wydziału Oświaty Małgorzata Durbacz oraz Skarbnik Miasta Janina Bronikowska – Radosz. Skarbnik zapoznała zgromadzonych z kwotami w budżecie miasta wydatkowanymi w związku z realizacją zadań oświatowych, a także udziału subwencji ministerialnej w ponoszonych kosztach.

Nasze postulaty to:
– dostosowania regulaminu określającego wysokość dodatków dla nauczycieli
do aktualnego stanu prawnego oraz wprowadzenia dodatku z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego w wysokości
min. 300 zł;
– podniesienia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji
i obsługi szkół i placówek oświatowych;
– podniesienia stawek wynagrodzenia zasadniczego ratowników pracujących na szkolnych basenach;
– zapewnienia nauczycielom dąbrowskich szkół i placówek oświatowych nieodpłatnego wyposażenia w materiały niezbędne do wykonywania swoich obowiązków;
– wsparcia pracy nauczycieli przedszkoli w grupach 3-latków przez zatrudnienie dodatkowych pracowników na stanowisku pomocy nauczyciela – mówi Iwona Skowron, szefowa ogólnopolskiej sekcji oświaty ZZ Kontra. .
Blisko trzy godzinne spotkanie nie pozwoliło poruszyć wszystkich równie istotnych co powyższe zagadnień. Pierwsze ustne propozycje wzrostu wynagrodzenia dla wychowawców grup przedszkolnych oraz ratowników zostały zaprezentowane. Licznie zgromadzeni przedstawiciele organizacji związkowych, w większości zadeklarowali chęć cyklicznych spotkań. Nasi związkowcy czekają na informacje oficjalne, mając nadzieję na osiągniecie porozumienia i dalszą współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *