Kontra z Taurona razem z hutnikami


Związek Zawodowy Kontra w Tauron Wytwarzanie zawarł ważne porozumienie w sprawie wspólnych działań z NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 
Ostatnie doniesienia medialne, oraz plany spółek co do pracy bloków energetycznych opartych na węglu nie napawają optymizmem. Stopniowa dekarbonizacja tyczy całego przemysłu ciężkiego w Polsce, począwszy od spółek wydobywczych, następnie spółek energetycznych wytwarzających energię elektryczną z surowca a na wielkich odbiorcach kończąc. Przemysł hutniczy, energetyczny i wydobywczy stanowią pełną symbiozę w gospodarce naszego kraju. Nadszedł czas, aby zjednoczyć wspólne siły w propagowaniu racjonalności
w polityce Unijnej godzącej w nasze branże. Polityce, która sprawia odejście od możliwości uczciwej współpracy na równoprawnych zasadach Polski na szczeblu europejskim w zakresie konkurencyjności jako dostawcy na rynku energii oraz wszelakich wyrobów hutniczych -napisano w oświadczeniu.

P-odczas spotkania 3 grudnia 2019 roku zostało zawarte porozumienie przedstawicieli strony społecznej NSZZ
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz największej organizacji związkowej w sektorze Energetycznym grupy TAURON – MKZ ZZ KONTRA przy TAURON Wytwarzanie S.A., w sprawie wspólnego stanowiska dotyczącego polityki unijnej, która rażąco uderza w branże hutniczą, górniczą i energetyczną naszego
kraju. Przypominam że ArcelorMittal Poland oddział w Krakowie (dawna Huta im T. Sendzimira) jest naszym strategicznym (największym) odbiorcą energii. Wspólne stanowisko i ścisła współpraca tyczy także reprezentowania interesu pracowników na szczeblu krajowym i międzynarodowym – mówi Artu Wilk z MKZ ZZ Kontra w Tauron Wytwarzanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *