Czy Śląsk dostanie miliardy na transformację energetyczną?


Komisja Europejska zaproponowała mechanizm wsparcia finansowego dla krajów UE z wysokim poziomem zatrudnienia w przemysłach energochłonnych i w wydobyciu węgla. Mowa o możliwościach inwestycyjnych dla polskich regionów węglowych nawet w wysokości 100 miliardów złotych. Czy to wystarczy, by zmienić nasz przemysł? Co z górnictwem i energetyką?

Jest to istotne zwłaszcza z perspektywy Województwa Śląskiego, ciągle najbardziej kojarzonego z przemysłem ciężkim i wydobywczym.  „Propozycja Komisji Europejskiej odnośnie mechanizmu wsparcia transformacji regionów najbardziej uzależnionych od węgla jest potwierdzeniem uznania przez naszych europejskich partnerów wyjątkowej sytuacji Polski. Nasza dobra pozycja w tych negocjacjach klimatycznych została odzwierciedlona w zaproponowanym podziale środków. Propozycja ta pokazuje, że jest zrozumienie ze strony KE dla konkretnych wyzwań, z którymi będą musiały zmierzyć się poszczególne regiony w Polsce. W celu zagwarantowania sprawiedliwej transformacji dla wszystkich obywateli, musimy zapewnić lokalnym społeczeństwom, w rejonach uzależnionych od wydobycia paliw kopalnych, warunki dalszego rozwoju”, mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

Trwają negocjacje co do ostatecznego podziału środków. Jak zaznacza minister Michał Kurtyka przygotowanie planów transformacji dla regionów jest znaczące, ponieważ pomoże zidentyfikować regiony, w których są największe wyzwania. Regiony będą musiały również wskazać potrzeby inwestycyjne, co zapewni lepsze wykorzystanie tych środków. To szansa zwłaszcza dla „Programu dla Śląska”, który uzyska możliwość potężnego źródła finansowania. „Mówiąc o sprawiedliwej transformacji mówimy o dużym zakresie działań, w tym również o inwestycjach w nowe zakłady produkcyjne, w tym w sektorach ETS, które stworzą dobrze płatne miejsca pracy w tych regionach. Chcemy ewolucji przemysłu, a nie jego likwidacji”, konkluduje minister Kurtyka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *