Kontra pisze do Sierpnia 80


Związek Zawodowy Kontra wystosował list otwarty, adresowany do Komisji Krajowej Wolnego
Związku Zawodowego Sierpień 80.
„W nawiązaniu do wezwania z dnia 20 stycznia 2020 roku, skierowanego do Central
Związkowych Związków Zawodowych działających w górnictwie węgla kamiennego, Związek
Zawodowy „Kontra” Komisja Krajowa informuje, iż wykazuje duże zaangażowanie w działania
skierowane w branże związane z rodzimym przemysłem ciężkim. Nie jesteśmy bierni w tej
materii – działamy na wielu szczeblach. Zaangażowaliśmy się w nowopowstałe komisje
sejmowe ds. branży górniczej i energetycznej aby wskazywać konieczność działań w interesie
zasobów naturalnych i rodzimej energetyki. Działamy w komisji sejmowej energetyki
i górnictwa, a także zespołach parlamentarnych ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów
Państwowych oraz zespole parlamentarnym ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego
Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE. Należy pamiętać że dla niezależności
i bezpieczeństwa kraju praktycznie każda gałąź przemysłu związana jest z sektorem wydobycia.
Gwarancja dostaw Naszego węgla, rozwoju górnictwa w oparciu o najnowsze technologie,
wiąże się z niezależnością Naszego kraju oraz rozwojem rodzimej gospodarki. Zaznaczamy
także, że powinniśmy podjąć dodatkowe wspólne działania na poziomie unijnym, w sprawie
racjonalnej polityki energetycznej UE, aby jej celem było znalezienie odpowiedniego bilansu
w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz konkurencyjności gospodarki. Taki proces
powinien odbywać się w zgodzie z ładem społecznym, przy uwzględnieniu racjonalnych decyzji
gospodarczych i zachowania konkurencyjności przemysłu naszego kraju w UE. Należy zwrócić
uwagę, że przemysł hutniczy, energetyczny i wydobywczy stanowi pełną symbiozę
w gospodarce naszego kraju.
Reasumując, także uważamy że powinniśmy wspólnie działać w imieniu pracowników
i zachowania miejsc pracy w naszym sektorze. Zaznaczamy także, że działania związków
zawodowych powinny być w interesie pracownika, ukierunkowane na rozwój danego
przedsiębiorstwa/spółki a także gwarancji miejsc pracy. Tylko i wyłącznie wspólny interes
społeczny, gwarantujący niezależność energetyczną kraju, a zarazem konkurencyjność na arenie
międzynarodowej, powinien przyświecać działaniom związków zawodowych. Nie burzmy
a działajmy, nie niszczmy a konsolidujmy w interesie pracowników i rodzimej gospodarki.
Jesteśmy otwarci na wspólne rozmowy i dalsze działania związane z naszym przemysłem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *