Tarcza przeciwko pracownikom


Projekt tarczy antykryzysowej 3.0.zawiera bardzo korzystne dla przedsiębiorców, a fatalne dla pracowników. Przedsiębiorcy mają zyskać możliwość uproszczonego zwalniania osób z kilkoma źródłami dochodów, obniżania im pensji czy wyznaczania pracownikom urlopów w dogodnym dla siebie terminie.

Zapisy są bardzo niepokojące. Wszyscy przedsiębiorcy dotknięci 15-proc. spadkiem obrotów rok do roku lub 25 proc.-spadkiem obrotów tylko w tym roku będą mogli obniżyć pracownikom czas pracy i  wynagrodzenia o 10 proc. Nie będą do tego potrzebowali zgody załogi ani działających w firmie związków zawodowych. Wystarczy, że po zmianie przepisów poinformują o tym fakcie zatrudnionych. Oświadczenie w tym zakresie trzeba będzie przekazać do okręgowego inspektora pracy. Pracodawcy będą mogli we wskazanym przez siebie terminie wysłać wszystkich swoich pracowników na urlop do połowy ich tegorocznego wymiaru i do 30 dni urlopu zaległego z poprzednich lat bez uzyskiwania od nich zgody i z pominięciem planu urlopów.

Rząd chce wprowadzić uproszczone zasady zwalniania lub obniżania wynagrodzenia wszystkich pracowników. Z projektu wynika, że w pierwszej kolejności powinny one dotyczyć zatrudnionych, którzy mają inne źródło utrzymania, w tym emeryturę, rentę i inne świadczenia z ZUS lub przychody z innej działalności zarobkowej, odpłatnego pełnienia funkcji lub praw majątkowych.

Pracodawca będzie mógł wypowiedzieć umowę tak jak dotychczas na piśmie dostarczonym zatrudnionemu lub wysłać zwolnienie do takiego pracownika mailem. Pracownicy będą mieli siedem dni od otrzymania maila na złożenie sprzeciwu. W ciągu trzech dni pracodawca rozpatrzy uwagi pracownika, nie wstrzyma to biegu wypowiedzenia.

Zwolniony, który nie zgodzi się z decyzją pracodawcy, będzie miał 21 dni na odwołanie do sądu pracy liczone od otrzymania wypowiedzenia na piśmie lub mailem. Jeśli zainteresowany złożył w tym czasie sprzeciw, wówczas okres na złożenie odwołania do sądu wydłuża się o rozpatrywanie sprzeciwu pracownika.

Przy uproszczonych zwolnieniach nie będą miały zastosowania przepisy o zwolnieniach grupowych, które przewidują w firmach powyżej 20 pracowników odprawy do wysokości trzech pensji i szczegółowe zasady doboru pracowników do zwolnienia.

Na takich samych uproszczonych i szybkich zasadach będzie można dokonywać nawet znaczących cięć wynagrodzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *