Czy będą podwyżki w budżetówce? 


Jakie będą przyszłoroczne podwyżki w budżetówce? Strona społeczna domaga się wzrostu płac o 10 proc. Tego chcą dwie z trzech związkowych centrali reprezentowanych w RDS (OPZZ, w którym jest Kontra i Forum Związków Zawodowych), a Solidarność – o 9 proc.

Rząd chce podwyżek dla wybranych grup zawodowych, sektorów sfery publicznej, stanowisk. Ewentualne porozumienie związków zawodowych i organizacji pracodawców reprezentowanych w RDS może mieć wpływ na te zamierzenia. Gdyby wspólnie uzgodnili wskaźnik, rządowi trudniej byłoby uzasadniać brak jednolitej podwyżki.

W RDS corocznie konsultowane są trzy zasadnicze – z punktu widzenia płac i świadczeń – wskaźniki. Chodzi o wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej, wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i waloryzacji emerytur. Dziwne jest, że w obecnych negocjacjach Solidarność domaga się podwyżki o 9 proc., czyli 1 pkt proc. niższej od tej zaproponowanej przez większość pracodawców i dwie pozostałe centrale związkowe. Czyli przedsiębiorcy popierają korzystniejsze rozwiązanie dla pracowników sfery budżetowej niż ogólnopolski związek zawodowy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *