Wyższa płaca minimalna


Najniższa płaca dla pracowników w 2021 r. wyniesie 2,8 tys. zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – 18,30 zł.

Takie zapisy są w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Trafił on już do przyśpieszonych konsultacji społecznych. Związki zawodowe i organizacje pracodawców mogą zgłaszać swoje uwagi tylko do 26 sierpnia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *