Zamknięta szkoła? Masz prawo do zasiłku!


Do 20 września rodzicom ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać osoby, mające dzieci do 8 lat, m.in. w razie zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu koronawirusa. Zasiłek wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

 W marcu, w związku z epidemią, rząd umożliwił korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którzy musieli zaopiekować się dzieckiem, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach były zawieszone. Początkowo dodatkowy zasiłek był przyznany na 14 dni, jednak rząd sukcesywnie przedłużał czas jego obowiązywania do 26 lipca.

Rada Ministrów ponownie zdecydowała o wprowadzeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 1 do 20 września. Z dodatkowego zasiłku mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 lat, w wypadku zamknięcia (z powodu COVID-19) żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Zasiłek przysługuje również wtedy, gdy nie ma możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym – część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *