Załoga w Stalowej Woli boi się o pracę


Komisja Kontry w Elektrowni Stalowa Wola jest największą organizacją związkową w tym zakładzie. Należy do niej 157 osób z liczącej 210 pracowników załogi. Obecnie pracownicy obawiają się, jaka przyszłość czeka zakład. Podobno blok biomasowy nie wpisuje się w strategię Taurona i może zostać zamknięty. Jak taki krok miałby się do deklaracji firmy o zwrocie w stronę zielonej energii?

O sytuacji w zakładzie opowiada przewodniczący KP ZZ KONTRA oddział Stalowa Wola Marek Gemzik. – W naszym oddziale są zainstalowane dwa stare bloki wytwórcze 120 MW i blok biomasowy OZE o mocy elektrycznej 20 MW i 50 MW mocy cieplnej, przystosowany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, służącej do grzania miasta Stalowa Wola i Niska. Bloki węglowe 120 MW z końcem bieżącego roku mają zostać trwałe wyłączone z eksploatacji. Ubytek na rynku mocy i ciepła dla miasta ma przejąć nowo budowany blok parowo – gazowy o mocy 460 MW i rezerwowe źródła ciepła o mocy 132 MW mocy cieplnej. Obie nowo wybudowane jednostki są w trakcie prób rozruchowych. Ich właścicielem jest spółka Elektrociepłownia Stalowa Wola z kapitałem TAURON Polska Energia 50% i PGNiG 50%. Pracodawca w związku z likwidacją bloków węglowych klasy 120 MW wprowadził działania osłonowe dla pracowników. Są to PDO czyli Program dobrowolnych odejść i urlopy terminowe. Zrobił to jednak zarządzeniem Prezesa Zarządu bez konsultacji ze strona społeczną. Na dodatek zarządzenie o urlopach terminowych wprowadził dnia 13.12. 2019 roku w rocznicę stanu wojennego, co zostało negatywnie odebrane przez załogę. Jedynie Porozumienie z dnia 20.12.2019 roku, dotyczące alokacji pracowników do pracy w Jaworznie było konsultowane ze strona społeczną, jednak literalne przestrzeganie przez pracodawcę tego porozumienia pozostawia sporo do życzenie. Sporne są m.in. stawki osobistego zaszeregowania pracowników ze Stalowej Woli, które w naszej ocenie przy przeliczeniu były zaniżane w stosunku do zapisów z Porozumienia. Dopiero po interwencji KP ZZ KONTRA Oddział Stalowa Wola Porozumienie jest respektowane. Nadmieniam, iż z urlopów terminowych nie mogą skorzystać wszyscy pracownicy, będący w okresie ochronnym. W TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Stalowa Wola pozostaje w eksploatacji niespełna 10-letni blok OZE, który jest nową jednostką w energetyce. Jest to zielona energia odnawialna, bez opłat związanych z emisją CO2. Niestety w odpowiedzi na moje pismo z dnia 16.06.2020 roku prezes TAURON Polska Energia Filip Grzegorczyk odpisał, że nie przewiduje pracy naszego bloku OZE w strukturach TPE S.A., co budzi uzasadniony niepokój załogi co do swojej przyszłości i utraty miejsc pracy. Nasuwa się pytanie o „zielony zwrot” w TAURON Polska Energia S.A. Obecnie TAURON Polska Energia posiada dwa bloki OZE, jeden w Oddziale Jaworzno, drugi w Stalowej Woli. Co z ich dalszą pracą i w jakich strukturach organizacyjnych? Dlaczego TPE S.A. nie widzi możliwości pracy bloku OZE w Stalowej Woli mimo „zielonego zwrotu” we własnych strukturach? Zaznaczam jeszcze i mocno akcentuję fakt, iż blok OZE w Stalowej Woli ma wszelkie pozwolenia eksploatacyjne do końca lat 20-tych tego wieku.

W sierpniu tego roku minęła pierwsza rocznica powstania Związku Zawodowego KONTRA w naszym Oddziale. Jesteśmy największą organizacją związkową na terenie Elektrowni Stalowa Wola skupiającą 2/3 załogi. Uzwiązkowienie w Elektrowni Stalowa Wola wynosi ponad 90%. ZZ KONTRA jest żywo zainteresowany przyszłością pracy bloku OZE, oraz utrzymaniem zatrudnienia naszych pracowników. Prezes TPE Pana Filip Grzegorczyk w swoim wystąpieniu w Urzędzie Miasta Stalowa Wola deklarował gwarancję zatrudnienia dla pracowników obsługujących jednostkę OZE. Obecnie pracownicy Oddziału czują się jednak  jak przysłowiowy gorący kartofel, którego nikt nie chce, a wszystkie informacje jakie do nas docierają, wskazują na planowane zamknięcie bloku OZE w najbliższym czasie.  W związku z licznymi pytaniami załogi z niecierpliwością oczekujemy informacji od nowego prezesa TPE Wojciecha Ignacoka, na temat przyszłości bloku OZE i perspektywie jego pracy, co ukróci plotki i spekulacje oraz rozwieje obawy o dalszy losy załogi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *