Pracownik kontra pracodawca


To trudne czasy dla pracodawców i pracowników. Firmy upadają, a zatrudnieni w niej nie zawsze dostają na czas należne świadczenia. Co robić w takich wypadkach? Pracownik ma 3 lata na to, żeby wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy.

W przypadku zaistnienia sytuacji niemożności zaspokojenia roszczeń pracownika z powodu niewypłacalności pracodawcy warto pamiętać, że wówczas roszczenia takiego pracownika podlegają szczególnej ochronie..

Niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dotyczy to pracowników, a także byłych pracowników oraz uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *