Pracownik kontra pracodawca


To trudne czasy dla pracodawców i pracowników. Firmy upadają, a zatrudnieni w niej nie zawsze dostają na czas należne świadczenia. Co robić w takich wypadkach? Pracownik ma 3 lata na to, żeby wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy.

W przypadku zaistnienia sytuacji niemożności zaspokojenia roszczeń pracownika z powodu niewypłacalności pracodawcy warto pamiętać, że wówczas roszczenia takiego pracownika podlegają szczególnej ochronie..

Niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dotyczy to pracowników, a także byłych pracowników oraz uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *