Ile zarobimy w 2021 roku?


Ile wyniesie średnia krajowa w 2021 roku? Średnie wynagrodzenie w Polsce zazwyczaj budzi sporo emocji. Wiele osób podkreśla, że średnie zarobki niewiele wspólnego mają z rzeczywistym poziomem wynagrodzeń w naszym kraju. Pisze o tym Dziennik Gazeta Prawna.

Średnia krajowa to wskaźnik podawany co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny i określa przeciętne wynagrodzenie brutto Polaków w danym okresie. W zakresie średnich wynagrodzeń Polaków GUS informuje o średnim wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, średnim wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw oraz średnim wynagrodzeniu w sektorze mikroprzedsiębiorstw

Najczęściej podawaną przez GUS informacją o przeciętnym wynagrodzeniu Polaków jest informacja o średnim wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Do jej wyliczenia GUS bierze pod uwagę wynagrodzenia, jakie pobierają Polacy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziesięciu osób. Informacje o średnim wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw są podawane co miesiąc

Kwartalnie GUS informuje o wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Do jej wyliczenia GUS bierze pod uwagę pracujących we wszystkich typach przedsiębiorstw.

Dane dotyczące średniego wynagrodzenia krajowego za 2021 rok nie są jeszcze znane. GUS prognozuje, że średnia krajowa wyniesie w tym roku 5290 zł brutto. Dla porównania – prognoza na 2020 rok wynosiła 5227 zł brutto, a okazało się, że średnia pensja w Polsce w zeszłym roku wynosiła 5411,45 zł brutto

Średnia krajowa w Polsce a na świecie
Choć średnie wynagrodzenie w Polsce stale rośnie, to wciąż znajdujemy się w ogonie państw europejskich. Według Eurostatu w 2020 roku średnie roczne zarobki netto w Polsce wyniosły 10355 euro. Mniej zarabiają Słowacy, Chorwaci, Łotysze, Litwini, Węgrzy, Rumuni i Bułgarzy. Spośród krajów naszego regionu, więcej zarabia się w Czechach (11 944 euro rocznie) i Estonii (14 373 euro rocznie). Dwukrotnie więcej zarabia się na Cyprze, we Włoszech, w Hiszpanii i Francji. Powyżej 30 tysięcy euro rocznie zarabia się w Belgii, Niemczech, Finlandii, Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii i Holandii. Największe zarobki Eurostat odnotował w Luksemburgu (42 584), Norwegii (45 359) i na Islandii (49 976).

Biorąc pod uwagę cały świat najwięcej zarabia się w Liechtensteinie (24 499 zł), Monako (23 876 zł) i Szwajcarii (21 653 zł). Najniższe średnie wynagrodzenie zanotowano w Liberii (152 zł), Demokratycznej Republice Konga (104 zł) oraz w Zimbabwe (22 zł)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *