Związki mają wątpliwości


Uelastycznienie zatrudnienia, brak programów tworzenia stabilnych miejsc pracy, zwłaszcza w energetyce, nieprawidłowa ocena roli i znaczenia pracy zdalnej – to tylko kilka zarzutów, które przedstawiły związki zawodowe w opiniach do projektu Krajowego Planu Odbudowy. Rząd dąży do jego przyjęcia, bo na stole leżą potężne pieniądze.

Ogólnopolskie centrale sceptycznie oceniły wiele rozwiązań zaproponowanych w rządowej propozycji. – Nie jest ona – jak na razie – właściwą odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoi Polska w kontekście wychodzenia z pandemii i budowania trwałych zabezpieczeń instytucjonalnych na przyszłość – wskazało w swoim stanowisku OPZZ.W zakresie prawa i rynku pracy najwięcej krytycznych uwag dotyczy pomysłu elastycznego zatrudnienia lub organizacji pracy. Projekt KPO nie precyzuje, jakie rozwiązania w tym zakresie miałyby być wprowadzone. Dotyczy to również działań, które mają być podejmowane w celu zapewnienia równego dostępu kobiet i mężczyzn do rynku pracy. Należy pamiętać, że elastyczne zatrudnienie nie gwarantuje odpowiedniej ochrony zatrudnionym, szczególnie kobietom, które będą miały, na przykład w czasie macierzyństwa, przerwę w karierze zawodowej oraz trudności z powrotem do pracy po tej przerwie.

Dyskusja w tej sprawie trwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *