Kontra pisze do NIK


Kontra i inne organizacje związkowe z grup PGE i Tauron wystosowały list do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o zbadanie zasadności powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu transformacji sektora elektroenergetycznego. Projekt zakłada, że do NABE trafi 70 węglowych bloków oraz kopalnie węgla brunatnego. Nasi związkowcy z Taurona przekonują, że ten pomysł jest szkodliwy dla polskiej gospodarki i energetyki.

Sygnatariuszami pisma są m.in. ZZ Inżynierów i Techników w Elektrowni Turów, Sierpień 80 w kopalni Bełchatów, NSZZ Solidarność z Tauron Serwis, Kontra z Tauron Wytwarzanie, Związek F 1 w kopalni Bełchatów, MZZ Odkrywka z kopalni Bełchatów, ZPRC z Elektrowni Turów oraz NZZG z kopalni Turów.

Funkcjonowanie NABE ma być finansowanie ze środków publicznych, a w głównej mierze ma zależeć od środków uzyskanych w ramach podjęcia stosownego stanowiska przez Unię Europejską. Projekt opiera się tylko i wyłącznie na założeniach, bez gwarancji oraz ustalonego sposobu funkcjonowania w przyszłości krajowej energetyki – czytamy w piśmie.

Zastrzeżenia związkowców budzi kilka kwestii. Czy jest ustalone i zagwarantowane w budżecie państwa funkcjonowanie NABE w przypadku braku zgody organów decyzyjnych Unii Europejskiej, a co za tym idzie przeniesienie wszystkich kosztów na Skarb Państwa? Jeśli zatem zgody na wsparcie nie będzie, to NABE błyskawicznie stanie się bankrutem, który nie tylko nie zapewni bezpieczeństwa energetycznego, ale też podmioty, które wejdą w skład NABE, utracą jakiekolwiek szanse na wsparcie ze strony „niewęglowej” części energetyki.
Pozostaną tylko długi, koszty fizycznej likwidacji oraz ogromne problemy społeczne związane z koniecznością objęcia pomocą publiczną samych pracowników oraz także pracowników spółek okołoenergetycznych. Według wskazań jedno stanowisko pracy to od 6 do 8 miejsc pracy w najbliższym otoczeniu – napisano w liście związków zawodowych do NIK.

Kolejna kwestia, na którą wskazują związkowcy, to to brak gwarancji stabilności ceny uprawnień do emisji CO2.
Następny problem, na który zwracają uwagę związki zawodowe, to brak wsparcia finansowego po 2025 r., po zakończeniu funkcjonowania Rynku Mocy. W tym czasie brak inwestycji w nowoczesne technologie wytwórcze oparte na krajowych zasobach powoduje w samym planie dziurę energetyczną do 2033 r. Za rok 2033 przyjmujemy planowane powstanie bloku w technologii atomowej – podkreślono w piśmie.

Związkowcy pytają też, czy słuszne jest w interesie funkcjonowania budżetu publicznego planowane uzależnienie krajowego systemu ciepłowniczego opartego na wydzieleniu z systemu kogeneracji a oparcie tylko i wyłącznie na technologiach gazowych. W tym przypadku jesteśmy tylko i wyłącznie importerem paliwa uzależnieni tylko i wyłącznie od dostawców gazu – zaznaczają związkowcy.

Związkowcy z elektrowni i innych firm, które mają trafić do NABE, obawiają się, że stopniowo będą tam likwidowane miejsca pracy.

Ministerstwo Aktywów Państwowych 16 kwietnia 20201 r. poinformowało, że złożyło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu transformacji sektora elektroenergetycznego, który przewiduje wydzielenie aktywów węglowych do jednego podmiotu. Projekt przewiduje, że 70 bloków węglowych trafi do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Trafią tam również kopalnie węgla brunatnego, ale nie kamiennego. Poza NABE pozostaną aktywa ciepłownicze.

NABE ma zatrudniać 32,2 tys. pracowników, najwięcej z nich – bo aż 25,7 tys., będzie pochodziło z obecnej grupy PGE, 3,0 tys. pracowników przejdzie z grupy Enea a 3,5 tys. z grupy Tauron. W wyniku przejęcia wytwarzania energii opartego na węglu od grup energetycznych, moc zainstalowana źródeł w NABE ma wynieść 22,7 tys. MW – dla porównania moc wszystkich źródeł w Polsce wyniosła 51,9 tys. MW. W roku 2020 elektrownie, które mają trafić do NABE, wyprodukowały 83,7 TWh energii, czyli dużo ponad połowę krajowej produkcji, która wyniosła 152,3 TWh. Całkowite zużycie energii w Polsce w 2020 r. wyniosło 165,5 TWh.

-Projekt scala prawie 70 elektrowni i… jest niekorzystny dla pracowników, bo zakłada, że będzie je stopniowo wycofywać, a inwestycje i modernizacje tylko i wyłącznie do utrzymania bieżącej sprawności. OCKNIJMY się !!! – mówi Artur Wilk z Kontry w Tauronie. – Nadal jako MKZ ZZ KONTRA działamy w sprawie regulacji związanych z inwestycjami w nowe technologie i rozwiązania gwarantujące pracę naszych jednostek. Przypominam że wszystkie bloki w systemie PSE spełniają restrykcyjne normy, a możliwości wykorzystania obecnej infrastruktury jest wiele! Nie możemy spać i przyglądać się jak nasz majątek będzie stopniowo zamykany. Nie mamy nawet gwarancji w przypadku likwidacji – ta kwestia też dla chcących odejść musi być poddana regulacji!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *