Kontra pisze do Gowina


Związkowcy Kontry z grupy Tauron, wraz z innymi związkami z TPE i PGE zaapelowali do ministra Jarosława Gowina w sprawie budowy instalacji do wychwytu CO2 przy węglowych blokach energetycznych. Ich zdaniem powinny one być ważną częścią polskiego systemu energetycznego.

Przedstawiciele różnych organizacji związkowych ze spółek z grup Tauron i PGE wystosowały wspólny list do Jarosława Gowina, ministra rozwoju, pracy i technologii. Zdaniem związkowców Polska powinna rozwijać technologie wychwytywania i zagospodarowania CO2. Związkowcy chcą zawarcia umowy społecznej dla energetyki, która by była gwarancją inwestycji i modernizacji rodzimych elektrowni. -Uważamy, że aby poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki należy rozwijać technologie ograniczania emisji CO2 (gospodarka niskoemisyjna) poprzez ponowne wykorzystanie CO2 jako paliwa. Niezwykle istotnym w tym aspekcie jest dostęp do taniego wodoru, dlatego w ramach transformacji energetycznej powinniśmy zdecydowanie rozwijać moce oparte na nowoczesnych rozwiązaniach z wykorzystaniem funduszy z UE jak również funduszy pozyskanych z opłat za sprzedaż praw do emisji CO2 – napisali związkowcy do Jarosława Gowina.


Naszym zdaniem jako obywateli, ale również interesariuszy transformacji rynku wytwarzania energii – ochrona rynku produkcji i wykorzystania rodzimych nośników do produkcji energii w Polsce (miejsca pracy w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego, energetyce konwencjonalnej, a także w przemyśle energochłonnym) powinna być oparta na symbiozie i uzupełnianiu przez OZE produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych w okresach szczytowych, co bezspornie jest polska racją stanu – przekonują autorzy listu.

Aby takie systemy funkcjonowały w sposób optymalny, sygnatariusze listu proponują wykorzystanie krajowego dorobku naukowego opartego na projektach polskich środowisk naukowych i technicznych, które już teraz posiadają opracowania dotyczące tego zagadnienia.

Według autorów listu obecnie funkcjonujące bloki energetyczne w elektrowniach konwencjonalnych (bloki dużej mocy zasilane węglem brunatnym i kamiennym) uzupełnione o instalacje do wychwytu CO2 oraz instalacje OZE idealnie wpasowałyby się w system uzupełniania zapotrzebowania na energię w okresach szczytowych – a poza tymi okresami do produkcji wodoru i tlenu w procesie elektrolizy.

W dokumencie czytamy, że mając w kraju tak wielki potencjał naukowy i techniczny można oszacować tak aspekty techniczne jak i ekonomiczne, aby umożliwić funkcjonowanie takiego hybrydowego kombinatu energetycznego, a do samej realizacji projektu wykorzystać wiedzę i doświadczenie środowiska pracowników energetyki.
Zdaniem związkowców, wykorzystanie obecnych lokalizacji bloków energetycznych jest kluczowe, ze względu na ekonomiczność dalszych inwestycji oraz na zmniejszenie strat w przesyle w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. – Uważamy także, że w odpowiedzi na nowoczesne światowe trendy wykorzystania nośników energii winno być budowanie niezależności energetycznej także efektywnej ekonomicznie, opartej na wykorzystaniu rodzimych nośników energii – czytamy w liście do Jarosława Gowina.

Wnioskujemy o wsparcie, aby również pewne zapisy zawarte w umowie dotyczącej branży wydobywczej znalazły analogiczne zastosowanie w umowie społecznej dla energetyki, która by była gwarancją inwestycji i modernizacji rodzimych elektrowni. Tym samym prosimy również o poparcie i współudział w pracach, dotyczących umowy społecznej dla energetyki której gwarancją realizacji byłaby stosowna ustawa – podsumowują związkowcy z Taurona i PGE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *