Komitet protestacyjny w energetyce


Kontra i inne związki zawodowe działające w spółkach energetyczno-górniczych, okołoenergetycznych i ciepłowniczych grup kapitałowych PGE, Tauron, Enea i Energa powołały we wtorek, 11 maja, Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Chcą m.in. gwarancji pracowniczych w procesie transformacji energetyki. Przewodniczącym komitetu został Artur Wilk z Kontry.

W komitecie są też związkowcy m.in. z Solidarności, Sierpnia 80, Solidarności 80 i licznych związków branżowych działających w poszczególnych spółkach. To odpowiedź na przygotowany w resorcie aktywów państwowych plan wydzielenia z grup energetycznych aktywów wytwórczych opartych na węglu i skupienia ich w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Komitet ma być wspólną reprezentacją związków zawodowych z grup energetycznych. Celem Komitetu będzie prowadzenie działań związanych z odpowiednią ścieżką dojścia krajowej transformacji energetycznej, związaną z:

–  gwarancją powstania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy gwarantującego zabezpieczenie dla pracowników sektora energetyczno-górniczego, okołoenergetycznego i ciepłowniczego,

–  realizacją działań mających na celu budowanie suwerenności energetycznej kraju opartej na krajowych zasobach, związaną z rozwojem i doinwestowaniem krajowego systemu energetycznego w oparciu o konwencjonalne i stabilne bloki energetyczne,

–  wprowadzeniem odpowiednich zapisów gwarantujących inwestycje w technologie związane z rozbudowa krajowej energetyki zlokalizowanej w dotychczasowych lokalizacjach – w lokalnych społecznościach,

– niezależnością energetyczną kraju także efektywną ekonomicznie, opartą na wykorzystaniu rodzimych nośników energii – w tym celu wykorzystania układów poligeneracyjnych wypełniających założenia idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, które są znakomitym przykładem innowacji, ekonomii oraz pełnego wykorzystania także odpadów,

–  zagospodarowaniem lokalnego potencjału surowcowego wdrażającego innowacyjne technologie w energetyce i ciepłownictwie,

–  wdrożeniem technologii redukujących CO2 z istniejących jednostek energetycznych i ciepłowniczych,

– rozwój przemysłu karbochemicznego, który także ma możliwości gwarancji stabilności oraz stabilności wysokospecjalizowanych miejsc pracy wykorzystując polskie zasoby surowcowe wspierające bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym.

, a jego celem będzie – jak napisano w decyzji powołującej komitet – prowadzenie działań związanych z odpowiednią ścieżką dojścia krajowej transformacji energetycznej.

Związki chcą również wprowadzenia odpowiednich zapisów, gwarantujących inwestycje w technologie umożliwiające rozbudowę krajowej energetyki w dotychczasowych lokalizacjach. Postulują wprowadzenie na szerszą skalę układów poligeneracyjnych, wpisujących się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, z energetycznym wykorzystaniem odpadów.

połowie kwietnia resort aktywów złożył wniosek o wpisanie do wykazu prac rządu programu transformacji sektora elektroenergetycznego, zakładającego, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego trafią aktywa związane z wytwarzaniem energii z węgla od PGE, Tauronu i Enei. Obecnie grupy te są właścicielami 70 bloków węglowych. Projekt budzi sprzeciw związkowców, którzy m.in. obawiają się utraty miejsc pracy i likwidacji grup, w których pracują.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *