Są podwyżki! Koniec sporu w JSW


Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawarł porozumienie z  organizacjami związkowymi. W firmie zostanie wypłacona nagroda jednorazowa. Spór zbiorowy został zakończony.

„Od dnia 1 września 2021 r. wdraża się do stosowania nowe tabele stawek płac zasadniczych wyższe od dotychczasowych o 1,6 proc., co wraz ze wzrostem płac zasadniczych o 3,4 proc. od lipca br. pozwoli zrealizować wzrost stawek płac o 5 proc.” – napisano w raporcie JSW.

Nagroda jednorazowa ma zostać wypłacona 1 października. Otrzymają ją pracownicy zatrudnieni na dzień 31 sierpnia br. 4 300 zł będzie ona wynosić dla osób zatrudnionych pod ziemią, 3 500 zł dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla i 3 100 zł dla pozostałych pracowników JSW.

Strony ustaliły także, że od dnia 1 października 2021 r. wartość posiłku oraz posiłku profilaktycznego wynosić będzie 21 zł/dzień przepracowany.

W raporcie podano szacowany koszt podjętych decyzji. Wzrost stawek w tabelach płac o 1,6 proc. od września to 23,5 mln zł w roku 2021. Nagroda jednorazowa będzie kosztować spółkę 113,5 mln, a posiłki i posiłki profilaktyczne 2,3 mln zł w br. Łącznie, szacowany koszt przedmiotowego Porozumienia wynosi 139,3 mln zł w roku 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *