Sośnica poprawia wyniki


Kopalnia Sośnica, która do końca stycznia miała czas na poprawę swoich wyników ekonomicznych i produkcyjnych, wywiązała się z postawionych warunków. W przyszłym tygodniu zaplanowano spotkanie strony społecznej z przedstawicielami rządu i PGG, w sprawie przyszłości zakładu.

W Sośnicy działania restrukturyzacyjne, w które aktywnie włączyły się załoga i związki zawodowe, przyniosły bardzo pozytywne efekty. Sośnica realizuje plan, eksploatując dwie ściany rozcięte pod koniec ubiegłego roku i wydobywa 7-8 tys. t węgla na dobę, generując od czterech miesięcy dodatni wynik finansowy.

Przy utrzymaniu założonych kosztów Sośnicy udało się uzyskać korzystniejsze niż założono ceny za węgiel. Na powodzenie procesu naprawczego wpłynęła m.in. rezygnacja z eksploatacji części parcel, w których zalegał trudno dostępny węgiel o gorszych parametrach. Skoncentrowano się na jakości wydobywanego węgla i minimalizacji ryzyka pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *