Wyższe diety w delegacji


O 8 zł zostanie podwyższona dobowa dieta przysługująca w czasie krajowej podróży służbowej (na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia). Wyniesie ona 38 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej. Trafił on już do konsultacji społecznych.
Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 30 zł i obowiązuje od 1 marca 2013 r. Nie była więc podwyższona przez prawie 10 lat! Tymczasem w  ostatnich latach realna siła nabywcza tego świadczenia wyraźnie spadła w związku z inflacją. Resort rodziny wskazuje, że podwyżki domagały się nie tylko związki zawodowe, ale też pracodawcy prywatni. Wynika to m.in. z tego, że diety osób prowadzących działalność gospodarczą są kosztami uzyskania przychodów, ale tylko w części nieprzekraczającej wysokości diet określonej w rozporządzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *