Nie ma porozumienia w KHW


Związki z Katowickiego Holdingu Węglowego negatywnie oceniły przedstawiony im projekt porozumienia, dotyczący połączenia firmy z Polską Grupą Górniczą. Uznały, że jest on niekorzystny dla załogi.

Projekt porozumienia określał warunki zatrudnienia górników z holdingu po połączeniu z PGG. Obecny układ zbiorowy pracy w holdingu zostałby rozwiązany, a pracownicy przyjęliby regulacje obowiązujące w Grupie.
Związki z holdingu chcą rozmawiać o połączeniu z PGG, ale sprzeciwiają się uzależnianiu wypłaty należnej górnikom 14. pensji od tego, czy podpiszą porozumienie. Z powodu trudnej sytuacji finansowej KHW pracownicy holdingu otrzymali w terminie jedynie po tysiąc zł „czternastki” za ubiegły rok. Pozostałą część mają otrzymać na początku marca.
Związki zażądały bezwarunkowej wypłaty świadczenia do 3 marca, a w przypadku braku wypłaty, zapowiedzieli na 6 marca dużą manifestację w Katowicach – chcą przejść sprzed siedziby holdingu przed gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. O nieterminowej wypłacie 14. pensji powiadomili też Państwową Inspekcję Pracy.
Wczoraj wieczorem doszło do protestu przed siedzibą KHW. Grupa agresywnych demonstrantów próbowała siłą wtargnąć do budynku spółki. Gmach obrzucono wybuchającymi petardami, kamieniami i butelkami. Na razie nie wiadomo, czy byli to pracownicy firmy. Policja zatrzymała 9 najbardziej agresywnych uczestników zajścia.

Połączenie z PGG ma być ratunkiem dla zadłużonego na 2,5 mld zł i zagrożonego upadłością holdingu. 13 lutego ma dojść do kolejnego spotkania przedstawicieli rządu i strony społecznej. Negocjacje mają być prowadzone oddzielnie w obu spółkach, jednak efektem ma być jedno porozumienie, podpisane przez zarządy oraz związkowców z PGG i KHW.
Porozumienie społeczne ma otworzyć drogę do dalszych działań zmierzających do połączenia obu firm: negocjowania z bankami nowych zasad spłaty zadłużenia (ponad 1,2 mld zł długu KHW to zobowiązania z tytułu obligacji), zamiany części długu na udziały w powiększonej PGG oraz rozmów z inwestorami o szacowanym na ok. 1 mld zł dokapitalizowaniu PGG w związku z fuzją. Szczegóły połączenia firm oraz nowy biznesplan PGG mają być też zaprezentowane Komisji Europejskiej, która w listopadzie notyfikowała program pomocowy dla polskiego górnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *