Nie ma porozumienia w sprawie połączenia PGG z KHW


 

Wciąż nie ma porozumienia między rządem, zarządami firm, a stroną społeczną w sprawie warunków połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Poniedziałkowe rozmowy zakończyły się fiaskiem.

Nieoficjalnie wiemy, że kwestią sporną są m.in. kwestie płacowe, ponieważ po przejściu do PGG miałyby zmniejszyć się średnie wynagrodzenia pracowników holdingu. Strona społeczna PGG w trakcie rozmów opuściła negocjacje uznając, że na tym etapie dotyczą one głównie pracowników holdingu. Związki z PGG chciałyby, aby częścią lub aneksem do porozumienia w sprawie łączenia firm były gwarancje zatrudnienia, działania kopalń oraz inwestycji w PGG. W najbliższym czasie związkowcy mają otrzymać dane i wyliczenia finansowe, m.in.  symulacje wynagrodzeń w zależności od przyjętego wariantu.
Porozumienie społeczne ma określić m.in. zasady, na jakich pracownicy holdingu przejdą do Polskiej Grupy Górniczej. Zgodnie z ostatnimi propozycjami jeszcze przez rok od fuzji miałyby obowiązywać regulacje holdingowego układu zbiorowego, nie byłoby jednak wypłaty nagrody rocznej – tzw. czternastej pensji. Inny wariant to rozwiązanie układu i przyjęcie regulacji obowiązujących w PGG. Takie rozwiązanie – jak nieoficjalnie przyznają związkowcy – dla części pracowników mogłoby okazać się korzystniejsze, stąd m.in. postulat dalszych, precyzyjnych wyliczeń.
Planowane na 1 kwietnia br. połączenie firm ma nastąpić w drodze sprzedaży aktywów KHW na rzecz PGG. W efekcie powstanie największa w UE firma górnicza, zatrudniająca ponad 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach – większość z nich to kopalnie złożone z kilku tzw. ruchów, czyli dawnych samodzielnych kopalń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *