Musicie dogadać się sami


Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach w tym tygodniu nie zajmie się sprawą warunków połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą – poinformował Polską Agencję Prasową przewodniczący Rady Marek Zychla.

Zadeklarował, że jeżeli w najbliższych dniach strony nie dojdą do porozumienia, prezydium Rady rozważy zajęcie się sprawą na nadzwyczajnym posiedzeniu.

Rozbieżności, które uniemożliwiają zawarcie porozumienia, dotyczą przede wszystkim zasad wynagradzania pracowników holdingu po przejściu do PGG. Rozstrzygnięcia wymaga, czy będą obowiązywały regulacje stosowane w Grupie, czy też jeszcze przez rok zachowa ważność holdingowy układ zbiorowy pracy. Związkowcy analizują m.in. wysokość średniego wynagrodzenia w obu wariantach.

Obecnie zarządy firm przedstawiają stronie społecznej symulacje płacowe w zależności od przyjętego wariantu. Jeżeli uda się wypracować kompromisowe rozwiązania, do parafowania porozumienia mogłoby dojść w przyszły poniedziałek.

Do zbycia aktywów holdingu na rzecz PGG ma dojść 1 kwietnia br. Powstanie największa w UE górnicza firma, zatrudniająca ponad 43 tys. pracowników w dziewięciu kopalniach. W ciągu dwóch lat spółka – dokapitalizowana ok. 1 mld zł – ma wydać na inwestycje ok. 3 mld zł. Po restrukturyzacji i osiągnięciu stabilnej rentowności, w ciągu pięciu lat firma miałaby trafić na warszawską giełdę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *