PGNiG Termika zainwestuje w PGG


Zarząd PGNiG wyraził  zgodę na objęcie przez spółkę zależną, PGNiG Termika, dodatkowych udziałów w kapitale Polskiej Grupy Górniczej o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł – podała firma  PGNiG w komunikacie giełdowym. Dokapitalizowanie PGG ma nastąpić w transzach i być jednym ze źródeł finansowania planowanego nabycia przez PGG aktywów spółki Katowicki Holding Węglowy.

Ministerstwo Energii informowało, że po połączeniu z KHW Polska Grupa Górnicza ma być dokapitalizowana kwotą 1 mld zł. Według wcześniejszych informacji, w PGG miały zaangażować się podmioty Węglokoks i Towarzystwo Finansowe Silesia, a także Enea, która będzie nowym inwestorem. Łącznie te podmioty miały dać 700 mln zł. Ostatecznie wiadomo już, że Węglokoks nie weźmie udziału w dokapitalizowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *